Privacy Policy / De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Policy / De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Privacy rechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt sinds 25 mei 2018 niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Door de AVG hebben wij van Your Online Marketing verantwoordingsplicht. Wij kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. En we kunnen bewijzen dat wij als organisatie geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten. Daarom vragen wij al onze klanten schriftelijk toestemming voor het gebruiken van e-mailadressen, of wanneer je een e-book besteld of een contact formulier van onze website invult geef je ons toestemming om jou te contacteren op het e-mailadres of telefoonnummer wat je achterlaat. Daarnaast geef je zelf toestemming via onze nieuwsbrief systeem ‘MailBlue’ om nieuwsbrieven te ontvangen, als jij je niet inschrijft dan zul je ook geen nieuwsbrieven ontvangen van ons.

Wij gaan zeer vertrouwelijk met jouw gegevens om. Wij verkopen geen persoonlijke en/of adresgegevens aan derden. Wanneer jij een formulier bij ons invult of ons een email stuurt, worden jouw gegevens zeer vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij bekijken wel algemene bezoekers statistieken. Zoals het aantal bezoeken, bron, kliks en pageviews op de website. Maar deze gegevens worden anoniem verstrekt door Google Analytics en zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens.

Indien je vragen hebt neem dan contact met ons op door ons te e-mailen op: ron.meijering@youronlinemarketing.nl

×